Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 19.02.2024
19.02.2024
TABEL cu rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 19.02.2024 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de inspector de specialitate gr.IA S vacant la serviciul Intretinere Reparatii Auto Cod candidat Punctaj Final Rezultat proba scrisa 531/06.02.2024 83 ADMIS 418/31.01.2024 Neprezentat RESPINS Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie sa aiba un punctaj minim de 50 puncte pentru functiile de executie, punctajul maxim fiind de 100 de puncte. Afisat astazi 19.02.2024, ora 14.00. Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in data de 19.02.2024, in intervalul orar 14.00 – 16.00, contestatie care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, la sediul din str. Ion Creanga, bloc F. Proba interviu pentru cei admisi in urma probei scrise se va sustine in data de 21.02.2024, ora 09.00, la sediul ADP din str. Ion Creanga, bloc F.