Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 17.05.2024
17.05.2024
imagine articol reprezentativ
Tabel cu rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 17.05.2024 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de inspector de specialitate gr.IA S vacant la serviciul Investitii, Achizitii – comp. Investitii, Achizitii Cod candidat Punctaj Final Rezultat proba scrisa 2294/25.04.2024 85 ADMIS 2481/09.05.2024 Neprezentat RESPINS Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie sa aiba un punctaj minim de 50 puncte pentru functiile de executie, punctajul maxim fiind de 100 de puncte. Afisat astazi 17.05.2024, ora 13.00. Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in data de 20.05.2024, in intervalul orar 08.30 – 12.00, contestatie care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, la sediul din str. Ion Creanga, bloc F. Proba interviu pentru cei admisi in urma probei scrise se va sustine in data de 21.05.2024, ora 10.00, la sediul ADP din str. Ion Creanga, bloc F.

Document
Citiți anunțul complet Vizualizare