Rezultatele probei practice la concursul organizat in data de 14.03.2023
14.03.2023
imagine articol reprezentativ
TABEL cu rezultatul probei practice la concursul organizat in data de 14.03.2023 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 1 post de muncitor necalificat tr.I vacant la serviciul Spatii Verzi, 1 post muncitor calificat (lacatus mecanic) tr.I vacant la serviciul Productie Sera, 1 post muncitor necalificat tr.I vacant la serviciul Salubritate, Aplicare Legea 416/2001 si 1 post muncitor necalificat tr.I vacant la compartimentul Administrativ din cadrul serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. Muncitor calificat (lacatus mecanic), tr.I Cod candidat Punctaj Final Rezultat proba practica 905/23.02.2023 90 ADMIS Muncitori necalificati la serviciul Spatii Verzi si Compartiment Administrativ Cod candidat Punctaj Final Rezultat proba practica 1012/28.02.2023 80 ADMIS 1062/02.03.2023 55 ADMIS 926/24.02.2023 50 ADMIS Muncitor necalificat la serviciul Salubritate, Aplicare Legea 416/2001: Cod candidat Punctaj Final Rezultat proba practica 949/24.02.2023 90 ADMIS Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie sa aiba un punctaj minim de 50 puncte pentru functiile de executie, punctajul maxim fiind de 100 de puncte. Afisat astazi 14.03.2023, ora 14.00. Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in data de 14.03.2023, in intervalul orar 14.30 – 15.30, contestatie care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, la sediul din str. Ion Creanga, bloc F. Proba interviu pentru cei admisi in urma probei practice se va sustine in data de16.03.2023, ora 09.00 pentru la sediul ADP din str. Ion Creanga, bl. F, parter.

Document
Anunțul complet Vizualizare